Privacyverklaring TechToday

TechToday kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van TechToday, en/of omdat u deze zelf aan TechToday verstrekt. TechToday kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw e-mail adres
Uw telefoonnummer
Uw adres / plaatsnaam

Waarom TechToday gegevens nodig heeft

TechToday verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan TechToday uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang TechToday gegevens bewaart

TechToday bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

TechToday verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van TechToday worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TechToday gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

TechToday maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan TechToday te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TechToday heeft hier geen invloed op. TechToday heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@techtoday.nl. TechToday zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

TechToday neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TechToday maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TechToday verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met TechToday op via info@techtoday.nl. TechToday is als volgt te bereiken:

Adres: Koppelstraat 17, 7392 AK Twello
Kvk: 72428678
Telefoon: 0571 – 29 81 52
E-mailadres: info@techtoday.nl

Privacyverklaring 1

Wilt u een uniek lichtplan, een duurzame installatie of heeft u een andere elektro-technische uitdaging?

Whatsapp